- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

انواع بلایا در مدیریت بحران چیست؟

بلا[۱] وضعیتی است که بر اثر وقوع حوادث ایجاد می گردد، و باعث آسیب یا خرابی شده باشد.

این بلاها می تواند شرایط، سطوح، دامنه، گستردگی و شدت بروز  متفاوتی داشته باشد. بر اساس تعاریف انجام شده بلایا به دو دسته طبیعی و بشرساز تقسیم می شوند؛ که پاره ای از این بلایا را در جدول ادامه ملاحظه می فرمایید.

  [1]

[2]


[۱] Disaster