- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مدل نظام آبشاری برنامه ریزی راهبردی تا فعالیت‌های اجرایی: ویژگی های اصلی

 

 

 

همان طور که در مطلب قبلی بیان شد، بدنبال ایجاد ارتباطی کاملاً منطقی و از کل به جزء و سلسله‌مراتبی بین اجزای اصلی برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی عملیاتی و اجرا در سازمان هستیم. نکته مهمی که در اینجا مطرح است ایجاد نظام آبشاری بین اهداف، راهبردها، برنامه‌های عملیاتی، پروژه‌ها، اقدامات و مجریان خواهد بود.

 

ویژگی های اصلی این مدل شامل موارد زیر است.

 1. ۱- ساختار سلسله مراتبی کل به جزء به شکل زیر برقرار است.
  •      – مأموریت
  •      -چشم انداز
  •      -اهداف کلان
  •      -استراتژی­های کلان
  •      -اهداف بلند مدت
  •      -استراتژی­های بلند مدت
  •      -برنامه و بودجه
  •      -پروژه
  •      -فعالیت
  •      -اقدام
  •      -مسئول

 

 1. ۲- به ازای هر یک از موارد بخش های فوق، حداقل یک مورد در لایه زیرین وجود دارد. مثلاً به ازای هر هدف، حداقل می بایست یک راهبرد وجود داشته باشد؛ و به ازای هر راهبرد حداقل یک برنامه؛ و به ازای هر برنامه، حداقل یک پروژه وجود داشته باشد.

 

 

تعریف هر یک از لایه ها و ارائه یک مثال را انشاءالله در مقالات بعدی مطالعه خواهید فرمود.