- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مدیریت فرهنگ

روزنامه اصفهان زیبا – ۱۷ شهریور  ۱۳۹۴

 

در ادامه سلسله مقالات مدیریت جامع فرهنگ پس از بیان ضرورت موضوع، چند سوال کلیدی درباره فرهنگ مطرح کردیم و سپس به ابعاد مختلف موضوع مدیریت و فرهنگ به صورتی بسیار اجمالی پرداختیم. اینک در مقاله نهم و در ادامه بحث فرهنگ، اشاره ای مختصر به تعریف، ویژگی ها و اجزاء مدیریت فرهنگ می کنیم.

 

از نشانه‌های رشد و تکامل تحرکات فرهنگی در جامعه امروز ما، نظم‌پذیری و گرایش به تصمیم‌گیری‌های متفکرانه و جهت‌گیری به سمت برنامه‌ریزی درازمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت فرهنگی، کادرسازی، شیوه­شناسی، دشمن‌شناسی و ایجاد روحیه مدیریتی فرهنگی در مدیران، نیروها و عناصر فرهنگی می‌باشد. … امروز نیاز اصلی جامعه ما ایجاد هماهنگی و هدفمندسازی و سازمان‌دهی دقیق علمی درونی و بیرونی سازمان‌ها و لزوم ایجاد مدیریت و مهندسی کلان و وحدت رویه در بخش فرهنگ است. (نیلی پور, ۱۳۸۶)

 

با این مقدمه، ابتدا لازم است توضیحی مهم در باب تفاوت مدیریت فرهنگ با مدیریت فرهنگی داده شود؛ چراکه «مدیریت فرهنگ»، اعمال مدیریت در حوزه فرهنگ است، به عبارتی حالت مضاف و مضاف­الیه هستند؛ ولی وقتی از واژه «مدیریت فرهنگی» استفاده می‌شود، منظور اعمال مدیریت به روش فرهنگی است، یعنی حالت صفت و موصوف. فلذا در این مجموعه مقالات منظور ما مدیریت فرهنگ است.

 

تعریف مدیریت فرهنگ

پیچیدگی جوامع جدید و فرآیند رو به گسترش جهانی‌شدن، توجه به مدیریت در تمام عرصه‌های زندگی را ضروری کرده است. به نظر می‌رسد حتی کسانی که به مدیریت عرصه فرهنگ و سیاست‌گذاری برای آن اعتقادی ندارند و برای این عرصه، آزادی عمل فارغ از دخالت دولت قائل هستند، لزوم حداقلی از مدیریت را پذیرفته‌اند. در جهان رقابتی کنونی، کشورهایی که برای فرهنگ خود هدف و برنامه‌ای نداشته باشند، به‌وسیله فرهنگ‌های دیگر کنار گذاشته خواهند شد؛ به تعبیری دیگر، کشورهایی که برای فرهنگ خود برنامه‌ای نداشته باشند، خود مشمول برنامه‌های فرهنگی دیگران و جزئی از آن خواهند شد.

 

با این مقدمه باید گفت که در باب مدیریت فرهنگ تعاریف زیادی در عرصه نظری بیان‌شده که برای آشنایی با مفاهیم مطرح شده، اشاره‌ای اجمالی به تعدادی از آن‌ها می‌شود.

 

 

در غیر این صورت نقشه هدف و نقشه راه پیاده نخواهد شد. بدیهی است اگر ترسیم نقشه هدف را نسبتاً یک‌باره در نظر بگیریم، ترسیم نقشه راه یک‌باره نخواهد بود و شرایط و مختصات و مقتضیات زمان در اصلاح و تکمیل این نقشه مؤثر می‌باشد.

 

ویژگی‌های مدیریت فرهنگ

در باب ویژگی‌های مدیریت فرهنگی مواردی از جمله موارد زیر مطرح است.

 

 

ضمناً به‌طورکلی یک مدیر فرهنگی می‌تواند با دو نگرش در رویارویی با فرهنگ و مسائل مربوط به آن وارد میدان شود. (به مفهوم همسو بودن یا همسو نبودن با فرهنگ جامعه)

الف) نگرش سازگاری، به مفهوم همسویی و سازگاری مدیر با فرهنگ جامعه در مدیریت سازمان

ب) نگرش تحول، در جهت فرهنگ مطلوب و موردنظر

 

]این مطلب[ ریشه در برخوردی سیستمی با مدیریت و سازمان دارد؛ یا به عبارتی برانگیخته از «استراتژی سازگاری» است که انطباق سازمان و محیط را از هر نظر و ازجمله ازنظر مدیریت و موقعیت آن «مدیریت نظامگرا» مدنظر دارد. این نظریه با هدف اثربخشی و کارایی سازمان، لزوم این تطبیق دائمی محیط را مطرح و مدیر را در این جهت توجیه می‌کند. چراکه مدیری موفق‌تر است که هر چه هماهنگ‌تر با محیط و فرهنگ آن حرکت کند.

 

در آخر از همه صاحب نظران و نخبگان عرصه مدیریت و فرهنگ تقاضا می شود تا نقدها و نظرات تکمیلی خود را از طریق سایت www.amaher.ir [1] با نگارنده در میان گذارند.