- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مهم‌ترین چالش‌های فرهنگ کشور کدام است؟ (چالش‌های اندیشه‌ای فرهنگ)

اصفهان زیبا – ۱۹ ابان ۱۳۹۴

……………

 

در ادامه سلسله مقالات مدیریت جامع فرهنگ پس از بیان ضرورت موضوع، چند سؤال کلیدی درباره فرهنگ مطرح کردیم و سپس به ابعاد مختلف موضوع مدیریت، فرهنگ، مدیریت جامع فرهنگ، رابطه فرهنگ با سایر مقولات، مدیریت پذیری فرهنگ، بررسی وضعیت مدیریت فرهنگ در سایر کشورهای جهان و تبیین نقش حوزه، دانشگاه، دولت و مردم در فرهنگ به صورتی بسیار اجمالی پرداختیم؛ و اینک در مقاله هفدهم به بررسی مهم‌ترین چالش‌های فرهنگ و ازجمله چالش‌های اندیشه‌ای در حوزه فرهنگ می‌پردازیم.

 

احیای تمدن اسلامی در ایران مستلزم برنامه‌ریزی­های بلندمدت در همه ابعاد می‌باشد که زیربنای آن تبیین چشم‌اندازهای آینده است. آنچه در احیای تمدن اسلامی و عملی شدن جامعه مدنی موزون اهمیت دارد این است که با توجه به نظام‌های سیاسی، فن‌آوری، اجتماعی، اقتصادی، عقیدتی و … ایران، کدام چارچوب نظری به‌صورت میان‌رشته‌ای برای طراحی و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌تواند راهنمای کلی همه بخش‌ها قرارگرفته و احیای تمدن اسلامی و پیاده شدن بنیادهای جامعه مدنی را تحقق بخشد. (سلطانی، ۱۳۷۸)

 

حال اگر بخواهیم درباره چالش‌های فرهنگ کشور بحث کنیم، از چند منظر می‌توان به آن پرداخت، مثلاً می‌توان رویکردهای زیر را داشت.

 

لذا همان­طور که در مقالات ابتدایی بیان گردید، به نظر می­رسد دو چالش اصلی امروز فرهنگ کشور، یکی نُقصان وجود نظام مدیریت جامع فرهنگ است و دیگری ضعف در استخراج و تدوین مدل‌های عملیاتی و اجرایی دینی که به آن سبک زندگى اسلامی ایرانی می­گوییم و بخش اصلی تمدّن نوین اسلامى را شکل می‌دهد (ضعف در تدوین سبک زندگی)؛ که اوّلی چالشی سیستمی و کالبدی و دوّمی چالشی محتوایی و نرم­افزاری است.

بنابراین بحث ما پرداختن به موضوع مدیریت فرهنگ است، پس در اینجا به چالش‌های مدیریت فرهنگ در کشور می‌پردازیم؛ که خود به­نوعی دربردارنده اکثر موارد دیگر نیز هست؛ بنابراین با بهره‌گیری از مطالعات انجام‌شده و نیز دیدگاه‌های نگارنده، به موارد زیر اشاره می‌شود.

 

چالش‌های اندیشه‌ای

 

 

چالش در چیستی فرهنگ

هم‌اکنون هیچ سندی در دسترس مدیران فرهنگی کشوری و استانی وجود ندارد که همه ابعاد، مؤلفه­ها، اجزاء، عناصر و شاخص­های فرهنگ در آن به‌طور عملیاتی و یکجا تدوین و تصویب ‌شده باشد، تا مدیر بتواند بر اساس آن برنامه­ریزی نماید. لذا بدیهی است موضوعی که ابعاد و حدودوثغور آن برای برنامه­ریز مشخص نبـاشـد، نمی­تواند قابل برنامه­ریزی صحیح باشد. (ماهرالنقش، ۱۳۹۳) در ادامه مطلب تعدادی از چالش‌های اصلی در حوزه چیستی فرهنگ را ملاحظه می‌نمایید.

 

 

 

چالش وضعیت موجود فرهنگ

چالش در شیوه مدیریت فرهنگ

 

 

در آخر از همه صاحب نظران و نخبگان عرصه مدیریت و فرهنگ تقاضا می شود تا نقدها و نظرات تکمیلی خود را از طریق سایت www.amaher.ir [2] با نگارنده در میان گذارند.

 

—————————————

[۱] [3] Cultural Lag