- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چک لیست برگزاری جلسات

چک لیست[۱] یا فهرست کنترل ابزاری کارآ و مفید است برای کنترل کارهای لازم برای اجرای یک مأموریت یا یک وظیفه، که از قبل تدوین می گردد و در صحنه عمل توسط آن، یک یکِ فعالیت ها و اقدامات بررسی می شوند؛ تا موضوعی از قلم نیفتد. به عبارتی حاصل خرد جمعی (به عنوان یکی از شاخص های اساسی دانش پایه بودن) است که توسط یک نفر به اجرا در می آید.

لذا از آن جا که ایجاد نظم و سیستم در امور از توصیه های اکید عقلی و دینی ما است، بر آن شدم تا تعدادی از این چک لیست ها را به تدریج در سایت قرار داده تا همه با کمک هم بتوانیم در راستای عمل به وصیت امیرالمومنین (ع) حرکت کنیم، که فرمودند: «شما را، و تمام فرزندان و خاندانم را، و کسانى را که این وصیّت به آنها مى ‏رسد، به ترس از خدا، و نظم در امور زندگى، و ایجاد صلح و آشتى در میانتان سفارش مى ‏کنم»[۲]

در همین رابطه یکی از موضوعات پر کاربرد، تهیه فهرست کنترل برگزاری جلسات است. موضوعی که یکی از اصلی ترین کارهای روزمره مسئولان شده است!

لذا در ادامه فهرست کنترل جلسات در سه لایه ارائه می شود.

..

نکته: در صورتی که تصاویر را نامفهوم ملاحظه می کنید، بر روی آن کلیک نمایید تا در اندازه بزرگ تر نمایش داده شود.

 لایه اول

Meeting Checklist-1th layer [1]

 لایه دوم

..Meeting Checklist-2th layer-2 [2]

.

لایه سوم
Meeting Checklist-3th layer-3 [3]

[۱] Checklist

[۲] نهج البلاغه، ترجمه دشتى، ترجمه نامه ۴۷، ص ۵۵۹