- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چک لیست سفر کوتاه مدت

سفر یکی از ضروریاتی است که هر فرد در طول عمر خود آن را تجربه می نماید. که ممکن است این فرد یک دانشجو، یک مهندس، دکتر، بازاری، راننده و یا با هر شغل دیگری باشد.

البته سفر از توصیه های دینی ما هم هست، چرا که به ما دستور سیر و سفر در زمین نموده اند (و ما در مقاله ای قبلاً به آن پرداختیم)؛ پس می تواند این موضوع در قالب گردشگری هم باشد.

ضمن آن که گفتیم برای آن که بتوانیم کارهایمان را بهتر مدیریت کنیم استفاده از چک لیست[۱] یا فهرست کنترل ضروری و مفید است.

لذا در ادامه سلسله مباحث چک لیست ها، فهرست کنترل انجام سفر کوتاه مدت را ملاحظه می نمایید. لازم به ذکر است که منظورمان از سفر کوتاه مدت سفرهای زیر ۲۴ ساعت هستند.

نکته: در صورتی که تصاویر را نامفهوم ملاحظه می کنید، بر روی آن کلیک نمایید تا در اندازه بزرگ تر نمایش داده شود.

لایه دوم

Travel Checklist-2th layer-2 [1] 

لایه سومTravel Checklist-3th layer-3 [2]


[۱] Checklist