- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

شاخص های انتخاب رییس جمهور – شاخص پنج

checklist-7 [1] یکی از اهداف دشمنان نظام اسلامی از ابتدای انقلاب تا کنون القای ناکارآمدی نظام اسلامی در مدیریت جامعه بوده است، و همواره در این باره سخن فرسایی ها نموده اند، که نظام دینی توان مدیریت در کشور ندارد.

لذا یکی از شاخص های انتخاب رییس جمهور، توانایی در مقابله با این مکر دشمنان است، یعنی رییس جمهور آن قدر توانایی مدیریتی داشته باشد تا بتواند در برابر مشکلات عدیده موجود در کشور فائق آید.

چرا که گلوگاه اصلی مدیریت عالی اجرایی نظام امروز در درون کشور است نه در بیرون مرزهای آن و تعاملات بیرونی. زیرا اقتدار ما در میز مذاکره بر اساس میزان استحکام درونی مان در کشور مشخص می شود. یادمان نرفته است در زمان جنگ، هر زمان در جبهه ها به پیروزی دست می یافتیم با اقتدار بیشتری بر سر میز مذاکره می نشستیم و امتیاز می گرفتیم.

اما اینکه مهم ترین چالش امروز کشور چیست؟ بگذارید این مطلب را از زبان مقام معظم رهبری (مدظله العالی) به عنوان دیده بان امین، دانا، خبره و با تجربه نظام بیان کنیم.

ایشان در فرمایشات شان در مرقد حضرت امام خمینی (ره) چنین می فرمایند: «اگر ملت مقتدر باشد، توانا باشد، نیاز خود را کم کند، مشکلات خود را برطرف کند، و امروز که مسئله‌ى اقتصاد مسئله‌ى اصلى است، بتواند اقتصاد خود را رو به‌ راه کند، دشمن در مقابله‌ى با ملت ایران بى‌دفاع خواهد ماند»[۱] [2]

پس یکی از شاخص های اصلی انتخاب رییس جمهور توانایی در مدیریت و نظام سازی با اولویت اقتصاد است؛ نه سیاست خارجی.


[۱] [3] بیانات رهبری در مراسم بیست و چهارمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی-۹۲۰۳۱۴