- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

سیاست های کلان، قوانین توسعه و برنامه های پنجساله ی نظام

سیاست های کلی هر سیستمی بیان گر چارچوب و باید و نبایدهای هدایت کلان سیستم، در مسیر نیل به اهداف تعریف شده اش هستند. لذا این سیاست ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند؛ که بر این اساس برنامه های پنج ساله و سالانه تنظیم و تصویب می گردند.

در ادامه به منظور آشنایی فرهیختگان و خبرگان گرامی، تعدادی از این سیاست های کلان، قوانین توسعه و برنامه های پنجساله ی نظام ذکر شده اند.

……………………..

سیاست های کلی نظام

 1.  سیاست های کلی آمایش سرزمین ابلاغی مقام معظم رهبری (۲۱/۰۹/۱۳۹۰)
 2.  سیاست های کلی ابلاغی توسط مقام معظم رهبری  در اشتغال(ابلاغی- ۲۸/۰۴/۹۰)
 3.  سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبر معظم انقلاب(ابلاغی – مصوب۱۴/۰۴/۱۳۸۹)  
 4.  سیاست های کلی برنامه پنجساله دوم (ابلاغی – مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۲)
 5. سیاست های کلی بند « ج» اصل چهل و چهار قانون اساسی (ابلاغی- مصوب ۱۲/۰۴/۱۳۸۵)
 6. سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی(۲۴/۱۱/۱۳۹۱)
 7.  سیاست های کلی در بخش امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات (ابلاغی ۲۹/۱۱/۸۹)
 8. سیاست های کلی نظام اداری (ابلاغی و مصوب ۱۴/۰۱/۱۳۸۹)
 9.  سیاست های کلی نظام درخصوص خودکفایی دفاعی و امنیتی (ابلاغی – ۲۹/۰۹/۱۳۹۱)
 10.  سیاست های کلی نظام درخصوص مبارزه با مواد مخدر (ابلاغی ۰۵/۰۹/۱۳۸۵- مصوب۱۲/۰۷/۱۳۸۵)
 11.  سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه توسط رهبر معظم انقلاب  (ابلاغی- مصوب۲۱/۱۰/۱۳۸۷)
 12.  سیاست های‌ کلی‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه.  (ابلاغی مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۷۸)
 13.  سیاست های کلی پدافندغیرعامل کشور (۳۱/۰۶/۱۳۸۶)(ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹)
 14.  سیاست های کلی قضایی پنج ساله(ابلاغی ۰۲/۰۹/۱۳۸۸)
 15.  سیاست های کلی مدیریت و نظام اداری (ابلاغی ۱۴/۰۱/۱۳۸۹-مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۶)
 16.  سیاست های کلی نظام برای پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه.(ابلاغی ۲۵/۰۶/۱۳۸۴- مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۸۴)
 17.  سیاست های کلی نظام برای ترویج و تحکیم فرهنگ ایثار و جهاد و ساماندهی امور ایثارگران(مصوب ۱۶/۰۲/۱۳۸۵)(۲۹/۱۱/۱۳۸۹).
 18.  سیاست های کلی نظام برای حفظ شان و استقلال قضات(مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۸۴).
 19.  سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه علمی و تحقیقاتی کشور در بخش آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی. (مصوب ۱۵/۱۲/۱۳۸۳)
 20.  سیاست های کلی نظام برای رشد و توسعه فناوری.(مصوب ۲۲/۰۱/۱۳۸۳)
 21. سیاست های کلی نظام در بخش ارتباطات مخابراتی و پستی.(مصوب ۰۶/۰۲/۱۳۸۲)
 22.  سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ اقوام‌ و مذاهب.(مصوب ۰۲/۱۱/۱۳۷۸)
 23.  سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ امنیت‌ اقتصادی. (ابلاغی- مصوب۲۳/۱۰/۱۳۷۷ )
 24.  سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ امنیت‌ قضایی.  (ابلاغی۲۸/۰۷/۱۳۸۱-مصوب ۲۸/۰۸/۱۳۷۹)
 25. سیاست های کلی نظام در بخش امنیت ملی در پنج حوزه (داخلی، خارجی، دفاعی، فرهنگی و اقتصادی).(مصوب ۰۸/۱۰/۱۳۸۰)
 26. سیاست های کلی نظام در بخش انرژی.  (ابلاغی – مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۷۷)
 27.  سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ حمل‌ و نقل. (ابلاغی ۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب۰۳/۰۲/۱۳۷۹)
 28.   سیاست های کلی نظام در بخش شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای. (ابلاغی – مصوب ۱۱/۰۷/۱۳۷۷ )
 29.  سیاست های کلی نظام در بخش شهرسازی.(مصوب ۲۷/۰۷/۱۳۸۱)(ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹)
 30.  سیاست های کلی نظام در بخش صنعت.(مصوب ۲۲/۰۵/۱۳۸۴- ابلاغی ۲۹/۰۹/۱۳۹۱)
 31.  سیاست های کلی نظام در بخش کشاورزی.(مصوب ۱۱/۰۴/۱۳۸۴- ابلاغی ۲۹/۰۹/۱۳۹۱)
 32.  سیاست های کلی نظام در بخش مالی.(مصوب ۱۲/۰۲/۱۳۸۳)
 33.  سیاست های کلی نظام در بخش مسکن.(مصوب ۰۲/۰۹/۱۳۸۱)(ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹)
 34.  سیاست های‌ کلی نظام در بخش‌ مشارکت‌ اجتماعی.(مصوب ۰۸/۱۱/۱۳۷۹) 
 35.  سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ معدن. (ابلاغی ۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۷۸)
 36.  سیاست های‌ کلی‌ نظام‌ در بخش‌ منابع‌ آب. (ابلاغی ۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب ۰۹/۰۵/۱۳۷۸)
 37.  سیاست های‌ کلی نظام‌ در بخش‌ منابع‌ طبیعی.  (ابلاغی ۰۳/۱۱/۱۳۷۹- مصوب ۰۲/۰۳/۱۳۷۸)
 38.  سیاست های کلی نظام در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. (ابلاغی ۰۱/۰۳/۱۳۸۴- مصوب ۲۱/۰۹/۱۳۸۳)
 39.  سیاست های کلی نظام در خصوص تشویق سرمایه گذاری.(مصوب ۰۸/۰۹/۱۳۸۲) (ابلاغی ۲۹/۱۱/۱۳۸۹)
 40. سیاست های کلی نظام در خصوص وحدت و همبستگی ملی .(مصوب ۱۵/۱۱/۱۳۸۴)
 41.  سیاست های کلی نظام در مورد برنامه چهارم توسعه. (ابلاغی ۱۱/۰۹/۱۳۸۲-مصوب ۱۰/۰۸/۱۳۸۲)
 42. سیاست های کلی برنامه پنجساله سوم (ابلاغی – مصوب ۰۱/۰۳/۱۳۸۷)
 43.  لایحه بودجه ی سال ۱۳۸۷ کل کشور (۲۹/۱۱/۱۳۸۶)
 44. سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز

 ……………………..

قوانین کلان بالادست

 1. قانون اساسی کشور
 2.  چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی.  (ابلاغی ۱۳/۰۸/۱۳۸۲ مصوب۲۶/۰۷/۱۳۸۲)

 ……………………..

برنامه های پنج ساله توسعه

 1. برنامه اول توسعه
 2. برنامه دوم توسعه
 3. برنامه سوم توسعه
 4. برنامه چهارم توسعه
 5. برنامه پنجم توسعه

……………………..

اسناد توسعه

 1.  سند تحول بنیادین آموزش و پرورش
 2.  سند توسعه بخش سلامت
 3.  سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان
 4.  سند نقشه جامع علمی کشور
 5.  سند چشم انداز وزارت نیرو
 6.  سند توسعه، پژوهش و فناوری وزارت نفت
 7.  نقشه جامع علمی سلامت

……………………..

قوانین برنامه توسعه قبل از انقلاب اسلامی

 1.  متن قانون برنامه عمرانی اول پیش از انقلاب (۱۳۲۷ تا ۱۳۳۳)
 2.  متن قانون برنامه عمرانی دوم پیش از انقلاب (۱۳۳۴ تا ۱۳۴۱)
 3.  متن قانون و تحلیل برنامه عمرانی سوم پیش از انقلاب ( ۱۳۴۷تا ۱۳۴۱)
 4.  متن قانون و تحلیل برنامه عمرانی چهارم کشور پیش از انقلاب (۱۳۴۷ تا ۱۳۵۱)