- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

معرفی کتاب: سرطان اجتماعی فساد

چند وقت پیش کتابی به دستم رسید با عنوان «سرطان اجتماعی فساد» نوشته دکتر فرامرز رفیع پور. به نظرم کتابی با ارزش برای مطالعه است.

[1]

این کتاب برنده جایزه اول جشنواره فارابی است و مطالب تازه ای درباره فساد در ایران نوشته است. نکته جالب دیگر این کتاب ذکر مصادیق فساد در ایران است.

اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین