- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

کتابی که ارزش یک بار خواندن دارد

در موضوع کسب و کار اجتماعی و خلاقیت و کارآفرینی در امور خیر با کتابی برخورد نمودم به نام «جهانی بدون فقر» نوشته آقای دکتر محمد یونس، که آن را برای بهره برداری پیشنهاد می کنم.

 

ایشان تجربه های با ارزش خود در زمینه امور خیر را بیان نموده و می گوید که چگونه می توان با ایده های نو، سرمایه داران بزرگی که دارای انگیزه خیرخواهانه هستند را همراه نمود، و با همکاری آن ها به هم افزایی مناسب رساند.

 

این کتاب را از اینجا می توانید دانلود نمایید. [1]

جهان بدون فقر-دکتر محمد یونس [1]