- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

بلایای طبیعی: رعد و برق

یکی از انواع بلایای طبیعی رعد و برق است، که اگر در شدت زیاد واقع شود، آسیب رسانی جدی خواهد داشت. در فیلم زیر وقوع یک رعد و برق را که با دوربین مخصوص با دقت ۷۲۰۷ فریم در ثانیه گرفته شده است را ملاحظه می نمایید.

رعد و برق [1]