- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

جنگ، کار تا پیروزی

مجموعه ای بسیار با ارزش که به سفارش خانه طراحان انقلاب اسلامی، توسط آتلیه طراحی گرافیک سه در چهار و به صورت هنرمندانه ای  طراحی و اجرا شده است. این مجموعه در برقراری ارتباط بین ارزش ها، نگرش ها و رفتارها؛ و نیز تبیین ادامه مسیر جهاد برای استقرار و محقق نمودن شعار استقلال، آزادی و جمهوری موفق بوده است.

به نظرم شرح بیشتری نمی خواهد.

1735187865051840923 [1]

4791225186969898483 [2]

1363671600280431847 [3]

9136619633842662026 [4]

1467158279711629687 [5]

4365231267851086056 [6]

2871491358132553918 [7]

6800526868737032476 [8]

8579750682336790889 [9]

3796803255846934619 [10]