- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مهارت های تهیه و تدوین متن سخنرانی

سخنرانی کردن یکی از ابزارهای لازم برای هر مدیر و بلکه هر دانش پژوه و محقّق است، تا بتواند داشته های علمی و مدیریتی خود را به دیگران و با حداکثر بهره وری منتقل نماید. چند روز پیش فایل صوتی ای در این زمینه به دستم رسید، که برای ارتقاء کیفیت سخنرانی ها مفید است. لذا در پیوست گذاشتم تا بلکه مفید باشد.

لازم به ذکر است که این فایل استخراج شده از کتاب The lost art of the great speech نوشته  Richard Dowis بوده که توسط سازمان مدیریت صنعتی تهیه گردیده است.

انشاء الله مفید باشد.

متن خلاصه کتاب [1]

Lecture-Training.mp3 [2]