- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

طنزی تلخ تقدیم به مدعیان محبت مولایمان امام زمان عج

 

از دوری تو غمین و نالان هستیم                     وز کرده خود کمی پشیمان هستیم!

اصلیت ما را تو اگر می پرسی                         از کوفه ولی مقیم تهران هستیم!

هر جمعه که شد، بیا که ما منتظریم                 این هفته نیا، که ما عروسی داریم!

از جور زمانه ما شکایت داریم                          اندازه کوه و صخره حاجت داریم!

ما مشکلمان گرانی و بیکاریست                       آقا به نبودنت که عادت داریم!

ما قیمت روز ارز را می دانیم                          معیار بهای بورس در تهرانیم!

فعلا دو سه روزیست هوا پس شده است            هر روز دعای عهد را می خوانیم!

صد موعظه کن ولی ز تسلیم نگو                     از خمس و زکات و ضرب و تقسیم نگو!

آقا تو بیا ولی فقط با یک شرط                        از آنچه که ما دوست نداریم نگو!

 

شرمنده ایم آقا؛ معایب ما، محاسن تو را سفید کرده است.

———

این مطلب را در وایبر یکی از دوستان فرستاد که چون زیبا و البته تکان دهنده بود، اینجا آوردم.

خدا ما را شرمنده امام زمان مان و شهدا قرار ندهد.

انشاءالله