- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

قرارگاه فرهنگ فارس هم اعلام موجودیت کرد

 قرارگاه فرهنگ [1]قرارگاه فرهنگی استان فارس با ابلاغ رئیس شورای فرهنگ عمومی استان، رسما فعالیت خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) منطقه فارس، قرارگاه فرهنگی استان فارس با ابلاغ رسمی آیت‌الله ایمانی، فعالیت خود را برای مدت یک‌سال و به‌شکل آزمایشی در این استان آغاز کرد.

این قرارگاه در راستای کاستن از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب و جهت هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های فرهنگی استان است که رویکرد عملیاتی و ورود در موارد و مباحث روز و مورد ابتلا جامعه را در دستور کار دارد.

ارکان این قرارگاه فرهنگی را که نماینده ولی فقیه در استان فارس به عنوان فرمانده و استاندار فارس به عنوان جانشین، هدایت آن را برعهده دارند، شامل؛ معاون هماهنگ کننده به انتصاب نماینده ولی فقیه در استان، رئیس دفتر قرارگاه،‌ معاونت رصد فرهنگ، معاونت برنامه‌ریزی عملیاتی و معاونت پیگیری و نظارت، است.

به گزارش ایسنا؛ قرارگاه فرهنگی به عنوان بازوی توانمند شورای فرهنگ عمومی در جهت عملیاتی کردن مصوبات این شورا و اسناد بالادستی عمل می‌کند و امور اجرایی قرارگاه، توسط معاون هماهنگ کننده انجام خواهد شد.

در دستورالعمل اجرایی شکل‌گیری قرارگاه فرهنگی فارس تاکید شده است که سازماندهی قرارگاه باید به نحوی انجام ‌گیرد که توان عملیاتی کردن اسناد بالادستی و مصوبات شورای فرهنگ عمومی را داشته باشد. لذا قرارگاه فرهنگی از حیث نظریه پردازی و سیاست‌های کلی،‌ تابع شورای فرهنگ عمومی است.

همچنین قرارگاه فرهنگی دارای یک شورای قرارگاه، سه معاونت و یک رئیس دفتر است و شورای قراگاه با حضور معاون هماهنگ کننده، رئیس دفتر و معاونین وی و افراد حقوقی و حقیقی به پیشنهاد معاون هماهنگ کننده قرارگاه و تایید فرمانده قرارگاه، تشکیل می‌شود.

معاونت‌های قرارگاه شامل سه معاونت به نام‌های معاونت رصد فرهنگ؛ معاونت نظارت و پیگیری؛ و معاونت برنامه ریزی است که زیر نظر معاون هماهنگ کننده قرارگاه فعالیت می‌کنند.

معاونت رصد فرهنگ، رسالت رصد اطلاعات فرهنگی در استان از تمام مراکز و نهادهای فرهنگی جهت آسیب‌شناسی و تعیین اولویت های اقدام را بر عهده دارد. این معاونت به مسئولیت اداره کل صدا و سیمای مرکز استان فارس تشکیل می‌شود.

 معاونت برنامه‌ریزی، رسالت برنامه نویسی و ارائه طرح‌های عملیاتی متناسب با اطلاعات به دست آمده از معاونت رصد فرهنگ و اولویت‌های ابلاغ شده از شورای قرارگاه،‌ جهت طرح در جلسه شورای قرارگاه را بر عهده دارد. این معاونت با مسئولیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می‌شود.

معاونت پیگیری و نظارت،‌ رسالت پیگیری مصوبات قرارگاه را تا تحقق کامل مصوبات بر عهده دارد. این معاونت با مسئولیت مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری تشکیل می‌شود.

رئیس دفتر قرارگاه، رسالت تشکیل جلسات هفتگی،‌ دریافت اسناد بالادستی و مصوبات شورای فرهنگ عمومی و انعکاس آن به رئیس قرارگاه و نیز انجام پشتیبانی‌های داخلی را بر عهده دارد. رئیس دفتر قرارگاه وظیفه ابلاغ مصوبات به معاونت‌های عملیاتی قرارگاه و نیز دستگاه‌های فرهنگی را بر عهده دارد.

تعیین مکان، تجهیز و هزینه‌های جاری قرارگاه از طریق استانداری تامین می‌شود و هر یک از معاونین به دلیل نبود امکان حضور دائم در قرارگاه، فرد واجد شرایطی را به عنوان جانشین تعیین و در دفتر خود در محل قرارگاه مستقر خواهند کرد.

همچنین و با توجه به فراوانی ادارات، مؤسسات، سازمان‌ها و نهادهای دولتی و مردم نهاد و همچنین کثرت موضوعات فرهنگی، معضلات و آسیب‌های اجتماعی، جهت دسترسی مناسب و به موقع به اطلاعات فرهنگی و نیز انجام برنامه ریزی و نظارت فراگیر، پرتال جامع فرهنگی استان فارس راه‌اندازی می‌شود.

تمام واحدهای فرهنگی دولتی و مردم نهاد به این پرتال متصل خواهند بود و برای هر واحد یک کد تعریف می‌شود که سطح دسترسی برای آن مشخص شده است و معاونت رصد فرهنگ به همه کدها دسترسی دارد. مدیریت پرتال جامع فرهنگی در اختیار معاون هماهنگ کننده قرارگاه قرار دارد.

شورای قرارگاه برای تعیین اولویت فرهنگی در هر منطقه برنامه آمایش سرزمینی فرهنگی را فراهم می‌کند و اولویت هر منطقه را در پرتال قرار می‌دهد.

هر واحد فرهنگی با توجه به اولویت فرهنگی مشخص شده، برنامه شش‌ماهه خود را وارد پرتال می‌کند. با توجه به زمان بررسی برنامه‌ها، هر واحد فرهنگی باید سه ماه زودتر برنامه شش‌ماهه را ارائه کند.

معاونت برنامه‌ریزی، بعد از بررسی برنامه‌های ارائه شده، به هدف هم‌افزایی ظرفیت واحدها و جلوگیری از موازی‌کاری، برنامه جمع‌بندی شده خود را به شورای قرارگاه ارائه می‌کند.

برنامه‌های تایید شده در شورای قرارگاه، همراه با زمان‌بندی دقیق اجرای آن به واحد فرهنگی مربوطه ابلاغ شده و نیز در اختیار معانت پیگیری ونظارت جهت ارزیابی روند اجرا قرار می‌گیرد.

http://fars.isna.ir/Default.aspx?NSID=5&SSLID=46&NID=29792 [2]