- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

وضعیت فساد در ایران

شفافیت[۱] یکی از شاخص های بسیار مهم در جلوگیری از فساد است. بدین منظور در کشورهای جهان برای ریشه کن نمودن زمینه بروز و ظهور فساد اقدام به افزایش شفافیت در حد اعلای ممکن می نمایند.

در این راستا «سازمان مردم نهاد شفافیت بین‌الملل[۲]» در گزارشی وضعیت ایران را در باب وضعیت فساد [1]به شرح زیر بیان نموده است.

فساد-2

————————————————————

 

* جمعیت (۲۰۱۰): ۷۴ میلیون

* تولید ناخالص داخلی (۲۰۰۹): ۳۳۱۰۱۰۰۰۰۰۰۰ $

* نرخ مرگ و میر کودکان (هر ۱،۰۰۰ تولد زنده – ۲۰۱۰): ۲۱٫۸

* امید به زندگی (۲۰۰۹): ۷۲٫۴۹ سال

* نرخ سواد (۲۰۰۸): ۸۵٪

شاخص مشاهده فساد (۲۰۱۵):

رتبه: ۱۳۰/۱۶۸

امتیاز:  ۲۷/۱۰۰
—————————–
[۱] Transparency
[۲] Transparency International