- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

آزمون مزاج شناسی

یکی از موضوعات مطرح در طب سنتی و اسلامی که معمولاً در طب جدید مغفول مانده است، موضوع مزاج و طبع است. براساس طب سنتی، جهان نظام طبیعت بر پایه چهار عنصر اصلی آفریده شده، که عبارتند از: آتش، هوا، آب و خاک. این چهار عنصر در بدن انسان به چهار خلط (اخلاط اربعه: صفرا، دم، بلغم و سودا) تبدیل می‌شوند و هر یک تاثیرات خاصی در بدن انسان ایجاد می‌کند.

 

بر اساس طب سنتی نُه نوع مزاج کلی وجود دارد:

 

۱- مزاج معتدل

۲- مزاج سرد

۳- مزاج گرم

۴- مزاج تر

۵- مزاج خشک

۶- مزاج گرم وتر

۷- مزاج گرم وخشک

۸- مزاج سرد وتر

۹- مزاج سرد وخشک

*   *   *

در سایت زیر آزمون جالبی وجود دارد، که در زمینه تعیین مزاج شما، مشاوره رایگان می دهد.

 

 http://www.tabaye.ir/exam# [1]

 

پس از تعیین مزاج خود می توانید نسبت به تنظیم تغذیه مناسب اقدام نمایید.
Mazaj [2]