- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

از قدیم گفته اند …

در رسای نظام سازی و ایجاد اقتصاد مقاومتی

از قدیم گفته اند پولِ دو چیزه که خودش جور میشه:

            یکی پول جهیزیه

                                 و یکی پول همایش

به خصوص اگر برای اقتصاد مقاومتی باشه!!!

seminar