- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

جشن ما وقتی است که

ما جشن می‌گیریم برای اینکه زمین به دور آفتاب گشت یعنی او حرکت کرد!

جشن ما وقتی است که خود ما حرکت کنیم

ما به دور شمس حقیقت و شمس ولایت علی و اولاد علی و قرآن حرکت کنیم

که خود ما متکامل بشویم.

…………………………..

حضرت آیه الله جوادی آملی