- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

زنجیره خلاق فرهنگ

بر اساس تعاریف موجود در فرهنگ، مفهومی تحت عنوان زنجیره خلاق[۱] [1] فرهنگ مطرح است. بر این اساس گام‌های این زنجیره برای خلاقیت فرهنگی به شرح زیر است. (Canadian Framework for Culture Statistics, 2004)

 

۱- آفرینش

۲- تولید

۳- ساخت

۴- توزیع

۵- کالا و خدمات فرهنگی

۶- مصرف‌کنندگان

۷- اثرات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی

 

که مدل مفهومی این زنجیره را در نمودار زیر ملاحظه می‌نمایید.

 

Creative Culture Chain [2]

 

 

 

[۱] [3] Creative chain