- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

طبقه بندی جمعیت

شناخت جمعیت یکی از مولفه های شناخت محیطی به حساب می آید. لذا در ادامه یکی از طبقه بندی های جمعیتی را ملاحظه می نمایید.

 

در این طبقه بندی، جمعیت به ۶ گروه جمعیتی تقسیم بندی می شود. البته این سنین قراردادی است و می تواند در بعضی موضوعات، و با تصویب مراجع علمی مربوطه  تغییرات اختیاری نماید.

 

۱

کودک

 

ماه / سال

   

نوزاد

تا ۲ ماهگی

   

شیرخوار

۲ تا ۱۸ ماهگی

   

نوپا

۱ تا ۲ سالگی

   

نوباوه

۲ تا ۵ سالگی

   

نونهال

۶ تا ۱۲ سالگی

۲

نوجوان

 

۱۳ تا ۱۹ سالگی

۳

جوان

 

۲۰ تا ۳۰ سالگی

۴

میانسال

 

۳۰ تا ۵۰ سالگی

۵

بزرگسال

 

۵۰ تا ۷۵ سالگی

۶

پیر

   
   

سالمند

۷۵ تا ۸۰ سالگی

   

سالخورده

۸۰ تا ۸۵ سالگی

   

کهنسال

۸۵ سالگی و بیشتر

 

 

age classification [1]