- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

طبقه بندی کشورهای جهان در نگاه مرکز آمار

بر اساس سند منتشره توسط مرکز آمار ایران با عنوان «کدهای استاندارد کشوری یا منطقه ای برای کاربردهای آماری» به شماره (M49- Rev.4) طبقه بند آماری کشورهای جهان را انجام داده است. البته این سند مفصل است و کسانی که علاقه مند به مطالعه آن هستند می توانند از لینک زیر[۱] [1] استفاده نمایند، و یا آن را از اینجا دانلود کنند [2]. آشنایی با این طبقه بندی ها می تواند ایجاد یک نظام ذهنی منسجم در اذهان مدیران و برنامه ریزان بنماید.

 

مناطق جغرافیایی و ترکیب آنها

۰۰۱ جهان

 

۰۰۲ آفریقا

۰۱۴ شرق آفریقا

۰۱۷ آفریقای مرکزی

۰۱۵ شمال آفریقا

۰۱۸ جنوب آفریقا

۰۱۱ غرب آفریقا

 

۰۱۹ آمریکا

۴۱۹ آمریکای لاتین و منطقه کارائیب

۰۲۹ منطقه کارائیب

۰۱۳ آمریکای مرکزی

۰۰۵ آمریکای جنوبی

۰۲۱ آمریکای شمالی

 

۱۴۲ آسیا

۱۴۳ آسیای مرکزی

۰۳۰ شرق آسیا

۰۳۴ جنوب آسیا

۰۳۵ آسیای جنوب شرقی

۱۴۵ غرب آسیا

 

۱۵۰ اروپا

۱۵۱ اروپای شرقی

۱۵۴ اروپای شمالی

۰۳۹ اروپای جنوبی

۱۵۵ اروپای غربی

 

۰۰۹ اقیانوسیه

۰۵۳ استرالیا و نیوزیلند

۰۵۴ ملانزی

۰۵۷ میکرونزی

۰۶۱ پل ینزی

 

 

گروه های منتخب اقتصادی و غیره

۰۰۰ مناطق توسعه یافته و در حال توسعه

۱۹۹ کشورهای کمتر توسعه یافته

۴۳۲ کشورهای در حال توسعه محصور در خشکی

۷۳۲ ایالات جزیر های کوچک در حال توسعه

۷۷۸ کشورهای در حال گذار

 

———————————–

[۱] [3] http://www.amar.org.ir/Portals/0/faradade/tabaghebandi/M49.pdf