- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

فرق کریم و لئیم

قال علی (ع): لَذَّهُ الْکِرَامِ فِی الْإِطْعَامِ وَ لَذَّهُ اللِّئَامِ فِی الطَّعَام‏[۱] [1]

لذت کریمان، در خوراندن است و لذت لئیمان (انسان های پست)، در خوردن.

 کریم

 

 

پرخوری

———————————–

[۱] [2] تصنیف غرر الحکم و درر الکلم / ۳۷۷ / الجود من شیم الکرم ….. ص : ۳۷۶