- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مثلث حیات در زلزله

یکی از روش های مهم در کاهش تلفات زلزله، یافتن نقاط امنی است که افراد حاضر در این بلا می بایست ظرف کسری از ثانیه تشخیص داده و در آن موقعیت ها قرار گیرند. نقاطی که فرد را در مقابل آوار محافظت نماید.

یکی از این تکنیک ها، مثلث زلزله است. یعنی بر اساس موقعیت قرار گرفتن اشیاء و لوازم موجود در صحنه، قسمت هایی خالی بوجود می آیند، که فرد می تواند با قرار گرفتن در درون آن نقاط، از خود در مقابل آوار محافظت نموده و جان خود را حفظ نماید. به این نقاط مثلث زلزله می گویند.

به عبارت دیگر وقتی ساختمانی بر اثر زلزله تخریب می‌شود، آوار آن بر روی اشیا و مبلمان موجود در ساختمان فرو می ریزد. در این میان فضای خالی‌ ای در بین این وسائل ایجاد می شود. این فضا همان مثلث حیات (Triangle Of Life) است.
هر چقدر اندازه اشیای موجود در اتاق بزرگتر بوده و دارای استحکام بیشتری باشند، این فضای خالی بیشتر شده و امکان زنده ماندن افزایش می یابد.
تجربه نشان داده است که استفاده صحیح از این فضا توانسته جان بسیاری از افراد واقع در زلزله را نجات دهد.

در ادامه پوستری تصویری که توسط خبرگزاری نسیم تهیه شده، ارائه می گردد.

*     *     *     *     *

[1]