- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

مدیریت جهادی در حوزه فرهنگ – ۱

رده بندی موضوعی: دشمن شناسی و رصد تحرکات او

 …

چند روز پبش پارلمان اتحادیه اروپا طی بیانیه ای عجیب مداخلات گسترده ای را در موضوعات داخلی کشورمان داشت (متن کامل این بیانیه را از اینجا دریافت نمایید [1]). یکی از این موضوعات ارائه طریق برای نفوذ فرهنگی در کشور است.

 …

« ۹- در همان حال از کمیسیون و اداره امور خارجه اتحادیه اروپا دعوت می کند از همه ابزارهای این اتحادیه برای تلاشی متمرکز برای تقویت و توسعه جامعه مدنی در ایران استفاده کند و تبادل دانشجو، هنرمند و دیگر گروههای اجتماعی و همچنین تبادلات فرهنگی و دانشگاهی را افزایش دهد و مشارکت جوانان و جامعه مدنی را ارتقا دهد. برای دستیابی به این هدف، به تبادلات و همکاریهای بیشتری میان اداره امور خارجه اتحادیه اروپا و شعبات مربوطه کمیسیون اروپا از جمله اداره کل همکاری و توسعه نهاد کمک اروپا دعوت شده است.»

 

قابل توجه مدیران عالی فرهنگی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت، مجلس، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و …