- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

نکات کلیدی نظام سازی: نکته ششم

[1]اگر چه همواره طراحی و بهینه سازی سیستم یکی از آرزوهای هر مدیر توانا و خردمندی بوده، لیکن یکی از چالش های مهم در بهینه سازی سیستم ها و نظامات موجود مقاومت و کارشکنی افراد ذی نفوذ در سازمان است، که منافع شان تهدید می شود! این مطلب به خصوص در سازمان هایی که دارای عمر بیشتری هستند، و یا گردش مالی بالاتری دارند، و یا مرکز قدرت (اقتصادی، سیاسی، …) هستند؛ شدیدتر و جدّی تر است.

چرا که اوّلاً در هیچ سیستمی نمی توان منکر وجود افراد سودجو و منفعت طلب گردید. زیرا در عالم ممکنات زندگی می کنیم، و خداوند این جهان را صحنه امتحان قرار داده و افراد را مخیّر به انتخاب. البته در سازمان های مختلف این میزان کم و زیاد دارد، ولی .. .

لذا بدیهی است هر گونه اصلاح در سازمان می تواند با منافع این افراد سودجو و منفعت طلب در تعارض قرار گیرد؛ و از اینجاست که مشکلات شروع می شود. این افراد برای حل مشکل خود در سازمان از روش های مختلفی استفاده خواهند نمود.

[2]۱- حذف ایده: نسبت به ایده های اصلاحی مقاومت نشان داده و سعی در ارائه توجیهات به ظاهر منطقی برای رد ایده اصلاحی سیستم می نمایند.

۲- همراه سازی تیم طراح: اگر نتوانند ایده را حذف کنند، سعی در همراه سازی تیم می نمایند.

۳- حذف تیم طراح: اگر فرد همراه نشد، سعی در حذف او خواهند گرفت. در این مسیر از روش های غیر اخلاقی و غیر اصولی برای زیر سوال بردن فرد استفاده می نمایند.

۴- …………………….

خلاصه اینکه از هر روشی برای جلوگیری از اعمال تغییرات و اصلاحات ساختار و روشی در سازمان جلوگیری می نمایند.

 

و اما راهکار برخورد با این مشکل.

 برای برخورد با این چالش راهکارهای زیر وجود دارد.

 ۱- زمینه سازی و آماده سازی ذهنی مدیران عالی و میانی سازمان

۲- فرهنگ سازی موضوع نظام سازی در سازمان

۳- همراه سازی مدیران و کارشناسان سازمان