- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

هر روز بهتر از دیروز

حرکت در مسیر رشد و تعالی، یکی از ضروریات عقلی و شرعی است که هر انسان عاقل و سازمان پویایی در برنامه ریزی های راهبردی و عملیاتی خود به آن توجه دارد.

در همین راستا اشاره به گفتار حکیمانه امام صادق (ع) قابل توجّه است، که در ادامه ذکر شده است.

الامام الصادق (ع): «من استوى یوماه فهو مغبون، و من کان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط، و من کان آخر یومیه شرّهما فهو ملعون. و من لم یر الزّیاده فی نفسه فهو الى النّقصان، و من کان الى النّقصان، فالموت خیر له من الحیاه.»[۱]

 ترجمه: امام صادق (ع) می فرمایند:

«هر کس دو روزش با یک دیگر برابر باشد، مغبون است.

هر کس روز دومش نیکوتر از روز اول باشد، مورد غبطه دیگران است.

هر کس دومین روزش بدتر باشد ملعون است. هر که در خود افزایشى نبیند در حال کاهش است، و هر که رو به کاهش باشد مرگ براى او بهتر از زندگی است


[۱] الحیاه با ترجمه احمد آرام،  ج‏۱، ص ۵۲۷