- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چند مصداق رایج از رزق حرام

به این فایل صوتی چند بار گوش کنیم. این قسمتی از مصاحبه با حجه الاسلام احمد عابدی است درباره فقه مشاغل، رزق حلال و چند مصداق از رزق حرام. آیا از این موارد چقدر در زندگی مان داریم؟!

 

الفقه ثم المتجر [1]