- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چند نشانی کاربردی در اینترنت

از طریق یکی از دوستان چند نشانی اینترنتی کاربردی بدستم رسید که برای استفاده بقیه دوستان منتشر می کنم.

سامانه خلافی خودرو http://rahvar120.ir [1]
سامانه استعلام نمره منفی رانندگی http://estelam.rahvar120.ir/?siteid=1&pageid=395
سامانه استعلام لحظه ای قبض های پرداختی :  http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=70 [2]
دریافت آخرین صورتحساب گاز  : http://www.nigc.ir/Site.aspx?ParTree=111914&LnkIdn=30052
دریافت آخرین صورتحساب همراه اول : http://billing.mci.ir/billing [3]
سامانه پرداخت عوارض شهرداری (نوسازی) : http://tax.tehran.ir/Default.aspx?tabid=75 [4]
سامانه خرید بلیط هواپیما (هما) : http://ebooking.iranair.com/cgi-bin/Homa.dll/Order
سامانه آموزش رایگان زبان انگلیسی: http://zabanafza.com [5]
سامانه خرید بلیط اتوبوس :  http://sseb.nirasoftware.com/cgi-bin/nrsweb.cgi/signin
سامانه خرید بلیط قطار : http://ticket2.raja.ir/login.aspx?ReturnUrl=%2f
سامانه خدمات اینترنتی شرکت مخابرات استان تهران :  http://www.tct.ir/ [6]
سامانه مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی : http://www.tamin.ir/NSite/FullStory/News/ [7]?