- وب سایت مهندس علي ماهرالنقش - http://www.amaher.ir -

چند وظیفه به ظاهر متضاد!

 

اسلام دین عقلانیت و زیبایی هاست. چند وظیفه را که به ظاهر متضاد ولی در باطن حق است را ملاحظه می کنید. خدا همه ما را عالم و عامل به حق قرار دهد.

———————

وظیفه گوینده: چیزی را بگوید که خود به آن عمل می کند.

رطب خورده منع رطب چون کند؟

امام صادق (ع): «کونوا دعاه الناس بغیر السنتکم» یعنی: مردم را با غیر زبان­هایتان دعوت کنید. [۱] [1]

 

وظیفه شنونده: سخن حق را از هر کس و با هر ویژگی ای بگیرد و به آن عمل کند. خواه گوینده عامل باشد یا نباشد. خواه کافر و منافق باشد، خواه مؤمن و متدین.

قال الباقر (ع): «خُذُوا الکلِمَهَ الطَّیبَهَ مِمَّن قالَها و إن لَم یعمَل بِها» یعنی: سخن طیب و پاکیزه را از هرکه گفت، بگیرید، اگرچه او خود به آن عمل نکند.[۲] [2]

قال علی (ع): «خذوا الحکمه ولو من المشرکین » یعنی: حکمت را فرا بگیرید اگرچه از مشرکین باشد.[۳] [3]

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «الحکمه ضاله المؤمن فخذ الحکمه ولو من اهل النفاق » یعنی: حکمت گمشده مؤمن است پس حکمت را فراگیرید گرچه از اهل نفاق باشد.[۴] [4]

و پیامبر اکرم (ص) فرمودند: «خذوا الحق من اهل الباطل و لا تاخذوا الباطل من اهل الحق، کونوا نقاد الکلام » یعنی: حق را از اهل باطل اخذ کنید و باطل را از اهل حق دریافت نکنید، نقاد سخن باشید.[۵] [5]

————————–

و اما:

وظیفه قرض گیرنده: مبلغی بیشتر به قرض دهنده بدهد.

وظیفه قرض دهنده: مبلغ بیشتر را نگیرد.

 

———————-

و پر است اسلام، از این ظرافت ها و زیبایی ها.

 

———————-

[۱] [6] کافی، کلینی، دارالکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵، ج ۲، ص ۷۸

[۲] [7] تحف العقول، ص۳۹۱٫ بحارالانوار ج ۱۱۰ ص۱۶۰، ج۷۵ ص ۱۷۰

[۳] [8] بحارالانوار، ج ۱، ص ۱۸

[۴] [9] همان

[۵] [10] همان